Czy muszę mieć kasę online ?

Ustawa o VAT weszła w życie 1 maja 2019 r., kasy online obowiązują od:

 • 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
 • 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
 • 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).
 • 1 styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

  Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy.

   

Czy dostanę ulgę na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online. Zwrot nie przysługuje na urządzenia z papierową i elektroniczną kopią paragonów.

 

Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie jest to możliwe – podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

 

Kiedy grozi mi utrata ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej, to najczęstszy powód dla którego przedsiębiorcy w Polsce stają przed koniecznością zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to zarówno planowanych działań, jak i sytuacji losowych. Musimy więc być gotowi, by zwrócić otrzymaną ulgę nawet w sytuacji, gdy nasza kasa ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, które uniemożliwi jej dalsze użytkowanie. Dotyczy to także sytuacji, gdy kasa fiskalna zostanie skradziona. Z tych właśnie powodów, niektórzy przedsiębiorcy zabezpieczają się poprzez zakup dodatkowego urządzenia fiskalnego.

Istnieją sytuacje, w których może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, tracimy prawo do otrzymanego zwrotu kosztów. Wśród nich odnajdziemy:

 • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • brak wykonanego w obowiązujących terminach obowiązkowego przeglądu technicznego kas przez właściwy serwis;
 • brak odpowiedniej komunikacji kas online z Centralnym Repozytorium Kas.