Przed pierwszym uzyciem certyfikatu kwalifikowanego należy zainstalować wymagane oprogramowanie na komputerze.

Na początku instalujemy aplikację Sigillum Sign ,

a następnie odpowiednie oprogramowanie w zależności od zakupionej karty. :

  • CryptoCard Suite  (dla kart "Carbon" - białych, aktywowanych samodzielnie, na podstawie przekazanej instrukcji)   
  • IDProtect Client   ( dla kart "Dark" - ciemnych, aktywowanych przy zakupie w Punkcie Rejestracji)

Dodatkowe informacje na stronie - https://sigillum.pl/Pliki
 

Dark:   Carbon:  

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych.

UWAGA:  Aplikacja działa wyłącznie na Systemach operacyjnych Windows (Windows 7 i nowsze)

Prosimy zachować instrukcję przekazaną przy zakupie podpisu elektronicznego. Na niej znajduje się zestaw kodów PIN i PUK, które moga być potrzebne w późniejszym czasie (np. po zablokowaniu karty).

 

Instrukcja instalcji kart "Dark" - do pobrania tutaj.
W pewnych przypadkach konfiguracja komputera może powodować, że certyfikat nie dodał się automatycznie do magazynu certyfikatów. Wobec tego, w przypadku karty DARK, należy dodać certyfikat ręcznie za pomocą narzędzia IDProtect Manager poprzez:

- Kliknięciew certyfikat prawym przyciskiem myszyi wybranie„Export”;

- Zaznaczenie certyfikatu, po czym z menu głównego wybranie„Certificate” -> „Export”. W obu przypadkach aplikacja wyświetli następujące okienko: Aby dokończyć operację, należy wybrać opcję „To Store” oraz kliknąć w przycisk „Export”. Operacja zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Certyfikat został dodany do magazynu certyfikatów.

 

W przypadku kart Carbon (białych) i zainstalowanego (pełnego) oprogramowania CryptoCard Suite możemy uruchomić program Monitor Certyfikatów (CryptoCard Monitor), który automatycznie wykryje kartę włożoną do czytnnika i automatycznie zarejestruje w  systemie operacyjnym certyfikat.

Możemy to sprawdzić uruchamiając przeglądarkę Internet Explorer , następnie z menu Narzędzia wybieramy Opcje Internetowe, przechodzimy na zakładkę Zawartość i wybieramy Certyfikaty. Powinien pojawić się nasz nowy certyfikat.

Jeżeli używamy podpisu elektronicznego w programie Płatnik należy  dodać nasz certyfikat kwalifikowany, ustawić prawidłowe adresy list CRL oraz wskazać domyślny certyfikat, który będzie wybierany przy wysyłaniu. Instrukcja - http://podpis.preskom.pl/download/platnik.pdf


Przy odnowieniu certyfikatu na tej samej karcie, wystawiany jest nowy certyfikat z nowym numerem seryjnym i datą ważności. PIN do karty pozostaje ten sam.

UWAGA:

Informujemy, że świadczymy m.in. usługi informatyczne polegające na instalacji certyfikatu oraz oprogramowania Płatnik. Usługę możemy wykonać zdalnie przez Internet (koszt 50 zł netto) lub w siedzibie Klienta (koszt 100 zł netto + koszt dojazdu). W przypadku problemów przy instalacji opłata może ulec zwiększeniu ze względu na większy nakład pracy.  Poinformujemy o tym w czasie instalacji.

Nie udzielamy informacji telefonicznie. Prosimy dzownić na infolinie Sigillum - tel. 22 464 79 79   (informacje dotyczące certyfikatu Sigillum i oprogramowania SigillumSign)