Podpis elektroniczny  *  Jak zamówić  *  Wymagane dokumenty  *  Odnowienie certyfikatu  *  Płatność  *  Certyfikat dla aptek

Uprzejmię informujemy, że certyfikaty wystawiane przez PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum spełniają wymagania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odnośnie zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zakładanie kont w systemie

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego  lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu.

Certyfikaty do podpisywania wniosków

W środowisku produkcyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum.

Aktualizacja wymagań dla certyfikatu z dn. 14 listopada 2017:

 • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
 • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
 • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
 • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
 • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

Certyfikaty wystawiane przez PWPW są w formacie P12 i można je przekonwertować na PEM -  instrukcja konwersji .

Do przeprowadzenia w/w prac niezbędne jest dodatkowe narzędzie. Instrukcja opisuje sposób konwertowania w oparciu o przykładowe typu KeyStore Explorer, które możliwe jest do pobrania pod adresem http://keystore-explorer.org/downloads.html

 

Dodatkowe informacje odnośnie  Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) na  stronie https://www.csioz.gov.pl

CENNIK

Zestaw Sign L kosztuje 258 zł netto i składa się z :

 • certyfikat kwalifikowany na 2 lata
 • certyfikat niekwalifikowany na 2 lata
 • karta kryptograficzna
 • czytnik kart kryptograficznych

 

Przy zakupie poza zestawem :

Cennik certyfikatu niekwalifikowanego :

 • certyfikat Sigillum Basic na 1 rok - 40 zł netto  (odnowienie certyfikatu 20 zł netto na 1 rok)
 • certyfikat Sigillum Basic na 2 lata - 60 zł netto  (odnowienie certyfikatu 30 zł netto na 2 lata)
 • certyfikat Sigillum Basic na 1 rok lub 2 lata w zestawie z certyfikatem kwalifikowanym - 20 zł netto

Cennik certyfikatu kwalifikowanego :

 • certyfikat kwalifikowany Sigillum TOP ważny 1 rok - 129 zł netto (odnowienie na 1 rok 90 zł netto)
 • certyfikat kwalifikowany Sigillum TOP ważny 2 lata - 139 zł netto (odnowienie na 2 lata 119 zł netto)

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są na karcie kryptograficznej. Koszt karty kryptograficznej w zestawie z certyfikatem - 60 zł netto.

Dodatkowo wymagany jest czytnik kart kryptograficznych  - 39 zł netto  (przy zakupie w zestawie z kartą).

Dodatkowe informacje na stronie : http://sigillum.pl/cennik.html

W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie zamówienia przez Elekrtoniczny Punkt Rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną :