Regulamin serwisu

 1. Zgłaszający usterkę otrzymuje pokwitowanie (rewers do zlecenia), który jest jedynym dokumentem uprawnionym do odbioru sprzętu z serwisu. W przypadku wątpliwości co do osoby odbierającej Serwis ma prawo zadać pytania dodatkowe odnośnie sprzętu celem weryfikacji Klienta.
 2. Sprzęt zostanie wydany za okazaniem pokwitowania - rewersu do zlecenia.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na twardych dyskach i innych nośnikach danych. W przypadku instalacji systemu operacyjnego na nowo, prosimy o poinformowanie o ważnych plikach na dysku i wskazanie co dokładnie ma być skopiowane.
 4. Serwis zobowiązuje się do naprawy w terminie do 14 dni roboczych, ale większość napraw wykonywana jest w terminie 2-3 dni roboczych (w zależności od aktualnej kolejki i rodzaju naprawy).
 5. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności lub konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy, termin naprawy może ulec przedłużeniu.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi w przypadku braku możliwości sprowadzenia części lub wykonania naprawy.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji na sprzęt , który nie został zakupiony w PRESKOM lub jest objęty oddzielną gwarancją fabryczną producenta.
 8. W przypadku gdy sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni od daty przyjęcia lub 30 dni od daty wykonania usługi, Serwis jest uprawniony do utylizacji sprzętu, a w przypadku gdy to jeszcze nie nastąpiło to do naliczenia dodatkowych kosztów przechowywania sprzętu w wysokości 2 zł za każdy dzień kalendarzowy od dnia naprawy.
 9. W przypadku nie opłacalności naprawy (braku możliwości naprawy) lub braku reklamowanej wady Serwis ma prawo do naliczenia opłaty za diagnozę lub testowanie w wysokości od 40 do 100 zł brutto.
 10. Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami napraw oraz akceptuje cennik Serwisu.
 11. O naprawach, których koszt przekracza 100zł netto, Klient informowany przed wykonaniem usługi.